Talve külmavastupidavustsoonid

LvE Winter hardiness zones (pdf)

Talvekindluse tsoonid puittaimedele

Talvekindluse tsoonid tähistavad piirkonda, kus vastavalt pikaaegsetele kogemustele algab ühe puuliigi kasvuareaal. See tähendab, et tõenäosus, et konkreetne puuliik elab selles piirkonnas avamaal kasvatades talve ilma kahjustusteta üle, on pikaaegsete kogemuste põhjal üle 80 %. Kaartidele märgitud üksikute tsoonide temperatuurid on kõige madalamate aastaste temperatuuride pikaaegsed
keskmised. Puittaimede külmataluvus ei ole absoluutne suurus, vaid sõltub mitmetest faktoritest, nagu nt pinnase koostis, kastmine ja väetamine, suvine ja sügisene ilmastik ja sellega seotud vegetatsiooniperioodi lõpp ja talvised temperatuurid. Kõik talvekindluse tsoonid on vaid pidepunktideks. Ühe tsooni piires võib mõne piirkonna ilmastik antud keskmisest temperatuurist oluliselt nii üles- kui allapoole kõikuda. Linnaalad on nt tavaliselt poole kraadi võrra soojemad kui neid ümbritsev ala, ka suurte veekogude läheduses ja mägede nõlvadel on kliima soodsam, samal ajal kui nõgudes ja orgudes on taimede kasvuks ebasoodsamad tingimused. Kaitstud metsaaladel, lõunapoolsetel nõlvadel või linnades võib õige hoolitsuse korral tihti kasvatada puittaimi, mille jaoks muidu on temperatuur antud tsoonis liiga madal. Taimed võivad sageli kasvada viies või enamas tsoonis. 2. tsooni taim võib tavaliselt probleemideta areneda 3., 4., 5., 6. ja 7. ja isegi ka 8. ja 9. tsooni aladel. Antud tsoonid kehtivad optimaalsete tingimuste korral igale taimele ilma kaitsva lumekatteta. Lisaks talvekindluse tsoonidega arvestamisele peate istutamisel kindlasti toetuma omaenda kogemustele. Lisaks on võimalus istutuskoha tingimusi nt tuuletõkkevahenditega ja/või pinnase parandamisega taimede jaoks oluliselt paremaks muuta.

Kaardid pärinevad väljaandest: Mitteilungen Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Saksa Dendroloogilise Seltsi Toimetised), nr 75 (1984); tekst: prof. W. Heinze ja prof D. Schreiberi järgi, kirjastus Bärtels, teos Gartengehölze (Aiapuud) 1991, Ulmer